Terug naar product

Het belastingvoordeel bedraagt 30%.

De reële belastingbesparing bedraagt gemiddeld 32,1%, dit is  30% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen en deze bedragen gemiddeld 7%.

De eindbelasting bedraagt 10% en wordt afgehouden op je 60ste verjaardag indien contract is gestart voor je 55ste.

Uw betalingen voor het lange termijnsparen komen voor belastingvermindering in aanmerking als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • u bent een rijksinwoner of inwoner van de Europese Economische Ruimte
 • u bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit
 • de premies zijn ook na 65 jaar nog aftrekbaar
 • de levensverzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar

In het contract is vermeld dat:

 • u bij leven  de begunstigde bent
 • bij uw overlijden:
  • uw erfgenamen (= uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn
  • als het contract dient als schuldsaldo voor een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:
   • voor het deel van het kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening de erfgenamen die de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed krijgen na uw overlijden de begunstigden zijn
   • voor de rest van het kapitaal uw erfgenamen (=uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn

U bekomt van de verzekeraar een basisattest.

MySavings zorgt ervoor dat uw contract voldoet aan bovenstaande voorwaarden, zodat u zonder zorgen het gespaarde bedrag fiscaal kan inbrengen.

Ons advies