Terug naar product

Wanneer u een nieuw contract langetermijnsparen of een verhoging van de premie na 55 jaar doorvoert, dient het contract opnieuw 10 jaar te lopen.  De gewone indexaties waarbij u telkens het fiscaal maximum volgt, worden niet als “verhoging” beschouwd en hierbij hoeft dus contract niet aangepast te worden.

Een fiscale levensverzekering kan men afsluiten of verhogen tot de leeftijd van 65 jaar.  De premie blijft, in tegenstelling tot het pensioensparen aftrekbaar nadat u op pensioen bent, zolang u belastbare inkomsten heeft.  Maar u kan de premie niet meer wijzigen na 65 jaar.

Het is interessant om nog een contract op te starten tot net voor 65 jaar indien u deze centen niet nodig heeft om uw levensstandaard te behouden, zo blijft u jaarlijks genieten van de belastingvoordelen, de eindbelasting wordt betaald  na 10 jaar looptijd (nieuw contract of verhoging na 55 jaar).

Concreet: u kan een contract afsluiten tot uw 75, 90 of zelfs 120 jaar en jaarlijks genieten van de fiscale aftrek.

U kan dit beschouwen als een spaarpotje voor uzelf of voor uw erfgenamen en u krijgt jaarlijks bijna 1/3 van uw inleg terug via een belastingvoordeel.