Terug naar product
Uw netto belastbaar beroepsinkomenMaximale premie langetermijnsparenUw belastingvoordeel 30% + G.O.* van 7%
14.000 euro1.009 euro323,65 euro
16.000 euro1.129 euro362,13 euro
18.000 euro1.249 euro400,62 euro
20.000 euro1.369 euro439,10 euro
22.000 euro1.489 euro477,59 euro
24.000 euro1.609 euro516,07 euro
26.000 euro1.729 euro554,55 euro
28.000 euro1.849 euro593,04 euro
30.000 euro1.969 euro631,52 euro
32.000 euro2.089 euro670,01 euro
34.000 euro2.209 euro708,49 euro
36.226,67 euro2.350 euro754,35 euro

Vanaf een netto belastbaar inkomen van 36.226,67 euro kan u de maximale premie inbrengen van 2.350 euro voor 2022.

Stuur ons een mailtje met uw belastingaangifte of loonfiche voor een berekening van jouw belastingvoordeel.

*G.O.=gemeentelijke opcentiemen (deze zijn anders per gemeente, gemiddeld in Vlaanderen 7%).

De exacte formule om op basis van uw netto belastbaar inkomen de premie te berekenen vindt u via deze link.

Alles weten over langetermijnsparen.

Afspraak maken