Terug naar product
  • De verzekeringsnemer: iemand die een verzekeringscontract afsluit met een verzekeraar en daar premies voor betaalt;
  • De verzekeraar: in ruil voor de premies die u betaalt moet de verzekeraar op een bepaald ogenblik een in het verzekeringscontract bepaalde bedrag betalen;
  • De verzekerde: de persoon op wiens leven de verzekering betrekking heeft. Vaak is dat de verzekeringsnemer zelf. Maar  u kan als verzekeringnemer een contract afsluiten waardoor u een som geld krijgt als uw partner zou sterven voor een bepaalde datum. Uw partner is dan de verzekerde;
  • De begunstigde: de persoon in wiens voordeel de verzekering wordt afgesloten: bij een overlijdensverzekering is de begunstigde degene aan wie de verzekeraar zal uitbetalen bij het overlijden van de verzekerde. Meestal zijn dit de partner of de kinderen van de overledene; maar het kan bv. ook de bank zijn bij een schuldsaldoverzekering;