Terug naar product

Waarom?

Indien u kiest voor een hand- of bankgift en geen registratierechten wenst te betalen, zijn er alsnog successierechten verschuldigd indien u (de schenker) binnen de drie jaar overlijdt.

Deze successierechten kunnen worden afgedekt door het afsluiten van een overlijdensdekking met een looptijd van drie jaar.

Premie is afhankelijk van de gezondheidstoestand van de verzekerde (de schenker) en het overlijdenskapitaal.  Deze premie kan u best afwegen ten opzichte van de geregistreerde schenking aan 3 of 7%.  Meestal zal de ovelrijdensdekking goedkoper uitvallen.

Hoe en wat?

Afsluiten van een overlijdensdekking waarbij het kapitaal gelijk is aan de te betalen successierechten.

Contract als volgt opstellen:

  • Verzekeringnemer= begiftigde (persoon die de de gelden krijgt van de schenker)
  • Verzekerde= schenker (persoon die de gelden schenkt)
  • Begunstigde bij overlijden=begiftigde

Bij een overlijden binnen de 3 jaar na de schenking dient u alsnog successierechten te betalen, er is de uitkering van het overlijdenskapitaal en met dit geld betaalt u de successierechten.