Terug naar product

De premie evolueert mee met de leeftijd van de verzekerde(n) of kan ook constant zijn, u hebt hier de keuze:

  • Tussen zogenaamde risicopremies: deze stijgen of dalen mee met de inschatting van het risico door de verzekeraar
  • Of jaarlijks constante (genivelleerde) premies, u betaalt de ganse tijd hetzelfde bedrag
  • U kiest het systeem dat u verkiest, op het einde van de rit hebt u in beide systemen ongeveer evenveel betaald.

U kunt kiezen tussen maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse premies. Maandelijkse betalingen gebeuren bij de meeste verzekeraars via een domiciliëring.

U bepaalt zelf de duurtijd van een contract of met andere woorden de looptijd, hoe lang u deze verzekering wil laten lopen of hoe lang u uw risico wenst ingedekt te zien.

Een levensverzekering kan op elk moment worden stopgezet.