Wij maken voor u gratis een vergelijking en analyse van de markt. In tegenstelling tot spaarformules gaat het hier over premies in functie van leeftijd, beroep, looptijd, wachttijd, risico,… Deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. 

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Verzekeren

Overlijdensdekking grote kapitalen speciaal tarief
Privilege: Verzekeren van hypothecaire kredieten of investeringskredieten waarvan het te verzekeren kapitaal hoger is
dan 500.000 euro.
Opties
Hypo Protect biedt:
 • een individueel en gepersonaliseerd tarief (roker/niet-roker, tarief gewaarborgd gedurende de volledige duurtijd van het contract / gewaarborgd gedurende de eerste drie jaar van het contract)
 • keuze tussen degressief kapitaal (schuldsaldo) of constant kapitaal

Einde van de waarborgen:
 • waarborg ‘Overlijden’ : maximum 75 jaar
 • waarborg ‘Onvrijwillige werkloosheid’ : maximum 60 jaar of pensioen
 • waarborg ‘Arbeidsongeschiktheid’ : maximum 65 jaar of pensioen

Formules:
 • ‘Classic’ (1 hoofd) : 1 polis, 1 verzekeringsnemer, 1 verzekerde
 • ‘2win’ (2 hoofden) : 1 polis, 1 verzekeringsnemer, 2 verzekerden

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy
  Afspraak maken