Wij maken voor u gratis een vergelijking en analyse van de markt. In tegenstelling tot spaarformules gaat het hier over premies in functie van leeftijd, beroep, looptijd, wachttijd, risico,… Deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Verzekeren

Debt balance insurance
Mogelijk.
Overlijdensdekking grote kapitalen speciaal tarief
Sterke tarieven.
Opties
- het kapitaal dat u per persoon verzekert mag niet minder bedragen dan 25.000 EUR.
- de minimale looptijd van de verzekering is 10 jaar. Deze minimale looptijd is beperkt tot 2 jaar indien het verzekerde overlijdenskapitaal minimum 250.000 EUR bedraagt en u de Experience formule kiest.
- op de eindvervaldag van de polis mag de verzekerde niet ouder zijn dan 80 jaar.    
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy