Je bent arts in opleiding?  Wat zijn de voordelen en beperkingen van jouw statuut binnen de Belgische sociale zekerheid?

Het “sui generis” statuut zowel voor specialisten als huisartsen geeft je bepaalde rechten op onze sociale zekerheid, maar niet op alles. Hoe zit het nu juist?

Wat is het verschil tussen specialisten en huisartsen in opleiding?

Als geneesheerspecialist in opleiding (GSO) en huisartsen in opleiding (HAIO) volgen jullie een voortgezette master-na-master opleiding met een (beperkt) loon.  Je werkgever dient bepaalde sociale bijdragen te betalen en jij krijgt hiervoor bepaalde dekkingen terug.

Voor specialisten is het ziekenhuis de werkgever.  Voor huisartsen verloopt dit via een aparte VZW want je valt binnen de artsenpraktijk onder een stagebegeleider en deze laatste is niet jouw werkgever.

Uitkering bij ziekte en invaliditeit

Als je tijdens de opleiding ziek wordt en niet meer kunt werken, zal je in de eerste maand jouw loon volledig doorbetaald krijgen. Na de eerste maand arbeidsongeschiktheid neemt de sociale zekerheid het over. Via het ziekenfonds betaal deze je gedurende maximaal één jaar een vergoeding die gelijk is aan 65% van jouw bruto salaris met een bovengrens van € 41.059,92 (bedrag 2015). Na afloop komt je in de permanente invaliditeit terecht zoals een werknemer.

Uitkering bij werkloosheid en pensioen

Indien je jouw stageplaats verliest, krijg je geen werkloosheidsuitkering. Maar belangrijker: tijdens jouw stageperiode onder het sui generis statuut bouw je geen wettelijk pensioen op. Met andere woorden, je betaalt geen bijdrage voor het wettelijk pensioen in jouw stageperiode, en die jaren tellen dus ook niet mee bij de berekening van het pensioen. Gezien de verstrenging voor het vervroegd op pensioen gaan en de volledige loopbaan slechts na 45 jaar, kan dit voor sommige artsen een uitdaging zijn.

Tot slot

Andere sociale voorzieningen waar artsen in opleiding recht op hebben zijn kinderbijslag, kraamgeld, het recht op zwangerschaps- of ouderschapsverlof net zoals dat geldt voor loontrekkenden.

Informeer je grondig over de verschillende waarborgen die je worden aangeboden, maak de vergelijking en vraag vrijblijvend een afspraak met een expert van MySavings.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy