Er bestaan verschillende benamingen die min of meer op hetzelfde duiden.  Men praat over een OLO-correctie, waarbij OLO staat voor Obligations Linéaires / Linearie Obligaties, een marktwaardecorrectie, Market Adjusted Value (mav) of een conjuncturele vergoeding bij vervroegde opname of afkoop van een levensverzekering tak 21.   Deze hebben standaard een looptijd van 8 jaar en 1 dag.  Dus indien u vroegtijdig gelden opneemt bovenop het toegestande bedrag, jaarlijkse opname meestal gelimiteerd tot  10 à 15%.  Indien u meer opneemt betaalt u in sommige gevallen een schadevergoeding.  Dit is het geval indien de zogenaamde spotrate hoger ligt dan de referentierentevoet bij de start van het contract.  Concreet: waarbij de intrestvoeten op de lange termijn zijn gestegen ten opzichte van het moment dat u bent ingestapt. U vindt de volledige technische uitleg in de financiële informatiefiches van de verzekeraars.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy
Afspraak maken