Baloise biedt u 2 formules die dicht bij elkaar liggen: kapitaalsgarantie en een minimum rendement van 1,25% of puur kapitaalsgarantie tak 21 0%, telkens verhoogd met winstdeelname.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,25% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,08% *

Instapkosten via mySavings

0,00%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,25% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,75% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,08% *
Duur waarborg
8 jaar
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
0,50%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
0,67%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 10.000 euro of spaarplan van > 500 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,00%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,18% op de reserve in tak21
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen laatste 5 jaar indien polis reeds 10 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% 5 laatste jaren contract, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 50 euro per maand
Bijstortingen
Minimum 300 euro
Depostitogarantie

Gedeelte Tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement tak 21.

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Tak 21 0% & Tak 21 vaste rentevoet
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Kapitaalsgarantie
Ja
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis met maximum 15% van de reserve, daarna 0,5% op het overstapbedrag
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy