Als uw partner overlijdt, hebt u als overlevende echtgenoot – ongeacht of u werknemer of zelfstandige bent – alleen recht op een overlevingspensioen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U dient minstens één jaar gehuwd te zijn op het ogenblik van overlijden.  Deze voorwaarde geldt niet wanneer uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum); er op het ogenblik van overlijden een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontvangt; het overlijden het gevolg is van een ongeval na het huwelijk of een beroepsziekte.
  • U moet minstens 45 jaar oud zijn.  Deze voorwaarde geldt niet wanneer u minstens één kind ten laste hebt ; of voor minstens 66% blijvend arbeidsongeschikt bent.
  • U mag geen uitkering krijgen wegens ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking, want dan wordt het overlevingspensioen niet uitbetaald.

Als u niet (langer) voldoet aan de hierboven geschetste voorwaarden met betrekking tot leeftijd en huwelijk, kunt u een overlevingspensioen voor maximaal twaalf maanden krijgen. Hiervoor gelden precies dezelfde regels als voor het gewone overlevingspensioen. Dit tijdelijke overlevingspensioen kan na twaalf maanden, zij het wel tegen een verlaagd bedrag, verder worden uitbetaald tot uw 45e (het zogenaamde voortgezette overlevingspensioen). Daarna hebt u recht op een gewoon overlevingspensioen.
Als u hertrouwt, wordt het overlevingspensioen opgeschort. U hebt dan ook geen recht op een in de tijd beperkt overlevingspensioen.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy