Er wordt gerekend met een fictief rendement van 4,75% op jaarbasis, zelfs indien u een lager rendement hebt gekregen.  Indien het effectieve rendement hoger ligt, zal men hiermee rekening houden, maar dit is in de realiteit voor geen enkel product het geval wegens de lage intrestvoeten.
De roerende voorheffing bedraagt 30%.  Voorbeeld: u doet een opname van 10.000 euro na 1 jaar uit een tak 21 levensverzekering. Intrestgedeelte berekening:

  • opname van 10.000 euro gedeeld door 1,0475%
  • resultaat 9.546,54 euro
  • verschil is het intrestgedeelte 453,46 euro
  • hierop 30% roerende voorheffing
  • resultaat 136,04 euro te betalen

Voorbeeld 2: opname van 10.000 euro na 7 jaar uit een tak 21 levensverzekering. Intrestgedeelte berekening:

  • opname van 10.000 euro gedeeld door 1,0475% tot de 7de macht
  • resultaat 7.226,40 euro
  • verschil is het intrestgedeelte 2.773,60 euro
  • hierop 30% roerende voorheffing
  • resultaat 832,08 euro te betalen

Dit is niet van toepassing indien er een overlijdensdekking van minstens 130% aanwezig is in het contract tov de ingelegde premies.  Bij een beleggingsverzekering tak 23 is de roerende voorheffing niet van toepassing (ook niet binnen de 8 jaar).

Hoeveel bedraagt de roerende voorheffing en hoe wordt die berekend bij een tak 21-levensverzekering? Wij zetten het voor u op een rijtje. Nog vragen? Maak vrijblijvend een afspraak met onze specialisten via tel (+32 2 318.15.51) of via e-mail (info@mysavings.be).

Ontdek onze producten