Terug naar product

Sparen voor een aanvullend pensioen kunt u een mooi fiscaal voordeel opleveren. Hoeveel belastingen bespaart u op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers?

30% fiscaal voordeel op uw VAPW-bijdragen

U geniet een fiscaal voordeel van 30% op de bijdragen die u stort voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW).

We geven een voorbeeld:

Als u tijdens het kalenderjaar 2024 in totaal € 1.910 stort voor uw VAPW, dan zult u (via uw belastingaangifte in juli 2025) € 573 (30% van € 1.910) recupereren.

Dit betekent dus dat een VAPW een zeer interessante vorm van sparen is. Het rendement dat u behaalt via de belastingvermindering is immers zeer hoog. Als u hetzelfde bedrag gewoon op uw spaarrekening zou plaatsen, dan bedraagt uw rendement quasi nihil, of verliest u zelfs geld als de inflatie in rekening gebracht wordt.

Belastingvoordeel VAPW voorwaarden

Opdat u wel degelijk het belastingvoordeel krijgt, moeten twee voorwaarden vervuld zijn:

  • U mag niet méér storten dan de voorziene maximumbijdrage in een VAPW.
  • De 80%-regel moet gerespecteerd worden. Die regel zegt dat de som van uw wettelijk en uw aanvullende bedrijfspensioenen niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging. 

MySavings maakt voor u alle nodige berekeningen en zorgt ervoor dat aan beide voorwaarden voldaan is.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte voor een VAPW.