Terug naar product

U betaalt een premietaks, maar ook bijdragen en belastingen op het eindkapitaal.

VAPW taks op de premie

Op elke bijdrage die u stort voor uw VAPW betaalt u een premietaks van 4,4%. U betaalt geen sociale bijdragen op uw stortingen.  De taks op de verzekeringsverrichtingen tegen het tarief van 4,4% niet begrepen is in de maximale jaarlijkse VAPW-bijdrage en komt er dus bovenop.

VAPW: belasting op het eindkapitaal

Het kapitaal dat u via uw VAPW bijeen spaart, kan pas uitgekeerd worden als u met wettelijk pensioen gaat (of als u voldoet aan alle voorwaarden om met (vervroegd) wettelijk pensioen te gaan).

Op het uit te keren kapitaal betaalt u de volgende belastingen en bijdragen:
een Riziv-bijdrage van 3,55%
een solidariteitsbijdrage van 0, 1 of 2%
een belasting van 10% (+ gemeentebelasting).

VAPW fiscaal voordeel

Maar er is ook goed nieuws. Elke storting in uw VAPW levert u immers 30% fiscaal voordeel op. Lees hier alles over het belastingvoordeel via een VAPW.

Wil u weten of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers voor u interessant is? Neem dan zeker contact op met onze specialisten.