Terug naar product

Als werknemer kunt u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (afgekort VAPW) afsluiten, waarbij elke maand een stukje van uw nettoloon doorgestort wordt naar de verzekeringsmaatschappij. Maar hoeveel kunt u maximaal in uw pensioenplan storten?

VAPW referentieloon

Algemeen geldt dat de maximale bijdrage op jaarbasis voor uw VAPW 3% is van uw referentieloon. Dat referentieloon is uw volledige brutoloon (dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen) tijdens het tweede jaar dat aan het jaar waarin u stort voorafgaat. Met andere woorden: als u in 2024 wil storten in een VAPW, dan wordt voor het bepalen van de maximumpremie rekening gehouden met uw brutoloon van 2022.

VAPW forfaitair maximum

Daarnaast is er altijd een forfaitaire maximumbijdrage van toepassing. Zo hebt u steeds het recht om € 1.910 te storten (op jaarbasis), zelfs als 3% van uw referentieloon overeenkomt met een bedrag dat lager ligt dan € 1.910.

VAPW exacte maximumbijdrage

Opgelet, als u in het jaar van het referentieloon al een ander tweedepijlerpensioen genoot (via een groepsverzekering of pensioenfonds), dan wordt dit in rekening gebracht bij het bepalen van de maximumpremie. Concreet wordt de aangroei van de WAP-reserve (na uitzuivering van het rendement) afgetrokken van uw maximale VAPW-premie.

VAPW premie berekend door MyPension

Op MyPension.be kan je perfect aflezen hoeveel jouw maximumpremie bedraagt. Je hoeft dit dus niet zelf te berekenen.

Handleiding Mypension | Voor de exacte premie VAPW

 

Minimumbijdrage VAPW

Er is geen minimumbijdrage voor het VAPW.

VAPW offerte

Wil u graag een concrete offerte voor uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.