Terug naar product

Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit fiscaal potje bestaat sinds 2019.

Vóór de inwerkingtreding van de wet konden werknemers enkel een tweedepijlerpensioen (aanvullend bedrijfspensioen) opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds. Maar daarbij ligt het initiatief steeds bij de werkgever. Als die werkgever geen groepsverzekering of pensioenfonds aanbood, dan waren er voor de werknemers geen alternatieven. Werknemers konden enkel, onder bepaalde voorwaarden, een groepsverzekering of pensioenfonds op individuele basis verder zetten, bijvoorbeeld nadat ze van job veranderden en hun nieuwe werkgever geen aanvullend pensioenplan had. Anders gezegd, de mogelijkheden voor werknemers waren in de tweede pijler zeer beperkt als de werkgever niet in een pensioenplan voorzag. Werknemers konden in dat geval wel nog een aanvullend pensioen opbouwen via de derde pijler, nl. via pensioensparen en langetermijnsparen.

Het VAPW legt het initiatief voor een tweedepijlerpensioen wel volledig bij de werknemer. Het is immers de werknemer die zelf beslist en vraagt aan zijn werkgever om elke maand een bepaald bedrag van zijn nettoloon door te storten naar zijn of haar VAPW-pensioenplan. De werknemer beslist zelf hoeveel er gestort wordt en aan welke verzekeraar. De werkgever staat enkel in voor de administratieve regeling. Uiteraard kan de werknemer op elk moment ook beslissen om te stoppen met de stortingen.

VAPW aanvullende waarborgen

U kunt in een VAPW een aanvullende overlijdensdekking opnemen, maar verplicht is dit niet. Andere aanvullende dekkingen, zoals een waarborg Arbeidsongeschiktheid of een ongevallendekking, zijn niet mogelijk.

Offerte voor VAPW

Als u graag een offerte voor uw VAPW ontvangt, neem dan meteen contact met ons op.

Download hier onze gids van het Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Gids VAPW

Alles weten over Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW).