Terug naar product

De premies voor het vrij aanvullend pensioen hangen af van uw beroepsinkomen.

Voor het gewoon VAPZ mag een zelfstandige 8,17% van zijn netto belastbaar inkomen storten, met voor 2024 een maximum van 3.965,77 euro. Voor een sociaal VAPZ mag 9,40% van het netto belastbaar inkomen worden gestort, met voor 2024 een maximum van 4.562,82 euro.

Hoeveel bedraagt de maximale premie in jouw situatie? Met een rekenmachine? Je neemt jouw laatste kwartaalfactuur van dit jaar van je sociale bijdragen, je vindt meestal op de achterzijde het zogenaamde geïndexeerde of gerevalueerde netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Dit is het bedrag waarop je dit jaar sociale bijdragen betaalt, hetzelfde bedrag dient als basis voor het VAPZ.

In 2024 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis van het netto belastbare jaarinkomen van 2021, rekening houdend met een herwaarderingscoëfficiënt van 1,18678260.

8,17% van dit bedrag mag je maximaal als beroepskost aftrekken voor het VAPZ of 9,4% voor de sociale variant.

Netto belastbaar inkomenGewoon VAPZSociaal VAPZ
14.658,44 euro*1.197,59 euro1.377,89 euro
15.000,00 euro1.225,50 euro1.410,00 euro
20.000,00 euro1.634,00 euro1.880,00 euro
25.000,00 euro2.042,50 euro2.350,00 euro
30.000,00 euro2.451,00 euro2.820,00 euro
35.000,00 euro2.859,50 euro3.290,00 euro
48.540,64 euro3.965,77 euro4562,82 euro

*Een zelfstandige in hoofdberoep is steeds minstens een minimale sociale bijdragen per kwartaal verschuldigd. De minimumbijdrage bedraagt 20,5% op een netto belastbaar beroepsinkomen van 16.861,46 euro per jaar. Starters betalen dezelfde verplichte kwartaalbijdrage tegen een iets lager tarief (20,5% tot en met het eerste volledige kalenderjaar beroepsactiviteit).

Concreet betaalt elke zelfstandige in hoofdberoep (starter of al lang actief) per kwartaal minstens een minimumbijdrage van 864,15 euro (starterskorting is mogelijk). Ook als je inkomen lager ligt dan 16.861,46 euro is deze bijdrage dus verschuldigd!

Alles weten over vrij aanvullend pensioen (VAPZ).