Terug naar product

Voor zover u als 65-plusser geen wettelijk rustpensioen geniet én op voorwaarde dat u u sociale zekerheidsbijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep, kan u ook na uw 65 jaar premies VAPZ blijven storten.  Gaat u in de loop van het jaar met pensioen, dan zal u slechts proportioneel een premie mogen betalen in verhouding tot de kwartalen dat u als zelfstandige nog bijdrageplichtig bent.

Bijvoorbeeld: u betaalt nog het eerste kwartaal van het jaar waarin u met pensioen gaat uw volledige sociale bijdragen, dan mag u nog 1 kwartaal VAPZ storten en fiscaal in mindering brengen.

Opgelet: U kan sinds 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen én uw wettelijk pensioen opnemen onder bepaalde voorwaarden (altijd mogelijk na de leeftijd van 65 jaar). In dat geval kan u geen VAPZ meer storten daar u geen volledige sociale bijdragen meer betaald, maar slechts beperkt.