Terug naar product

De maximaal aftrekbare premie voor het sociaal Vapz ligt 15% hoger dan de gewone variant. U kan een hoger bedrag als beroepskost inbrengen.

Voor een sociaal VAP mag 9,40% van het netto belastbaar inkomen worden gestort, met voor 2024 een maximum van 4.562,82 euro. 

Echter, 10% van de totale premie wordt afgehouden voor een solidariteitsfonds. De andere 5% wordt gebruikt voor de opbouw van een pensioenkapitaal. U krijgt hiervoor een aantal waarborgen die u niet kan kiezen. Het is een pakket te nemen of te laten, verschillend bij elke verzekeraar. 

Voorbeeld:

  • Maximaal aftrekbare premie voor het gewoon vrij aanvullend pensioen op basis van uw sociale bijdragen : 2.000 euro.
  • Indien u opteert voor een sociaal VAPZ: maximale premie van 2.300 euro, waarvan 230 euro niet dient voor pensioenopbouw.  Dit bedrag wordt als verzekeringspremie gebruikt om te kunnen genieten van het solidariteitspakket.

Indien u reeds voldoende verzekerd bent via uw gewaarborgd inkomen of aanvullende overlijdensverzekering, is dit geen noodzaak. Voelt u zich comfortabeler met de extra dekking, aarzel niet en opteer dan voor de sociale variant, er is geen medische acceptatie.

Vergelijk hier het solidariteitspakket nog meer in detail.