Terug naar product

Op de premies is, anders dan bij een groepsverzekering, individuele pensioentoezegging en levensverzekering geen verzekeringstaks verschuldigd. 

De premies mogen worden afgetrokken van het bruto inkomen. Dat geeft een dubbel voordeel: 

  • ​U betaalt minder belasting omdat de premie wordt afgetrokken als beroepskosten, u recupereert dus van de hoogste schijf van uw personenbelasting (50% + gemeentelijke opcentiemen, gemiddeld 53,5%).
  • U betaalt ook minder sociale bijdragen omdat het inkomen waarop deze sociale bijdragen worden berekend, wordt verminderd met de bijdrage VAPZ. 

Op het pensioenkapitaal dat u ontvangt is een bijdrage van 3,55 % voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering  (ZIV-bijdrage), plus de solidariteitsbijdrage van maximum 2% verschuldigd.

Het kapitaal wordt daarna onder de vorm van een fictieve rente belast.  Het betreft een percentage van het ontvangen kapitaal dat u aangeeft via de afrekening uw personenbelastingen.
Belastingen vapz
Het percentage is afhankelijk van de leeftijd waarop u het kapitaal krijgt; maar het bedraagt nooit meer dan 5 %. U moet de fictieve rente gedurende 13 jaar vermelden op de belastingaangifte, behalve als u minstens 65 jaar oud bent op het ogenblik dat u het kapitaal ontvangt; dan moet u de fictieve rente slechts 10 jaar lang aangeven.

Net zoals uw wettelijk pensioen, wordt uw fictieve rente dan jaarlijks tegen het progressief tarief van de personenbelasting belast. Dat is fiscaal voordeliger dan een eenmalige belasting op het volledige kapitaal.

Ontvangt u het pensioenkapitaal ten vroegste op 65 jaar en bent u tot dan blijven werken (lees: sociale bijdragen blijven betalen), dan wordt slechts 80 % van het kapitaal in fictieve rente omgezet. De overige 20 % wordt dan niet belast.  De tabel hieronder geeft de details weer.  

Bij een overlijden vóór de einddatum van het contract zal de begunstigde van het kapitaal belastingen betalen op een fictieve rente en wordt er gekeken naar de leeftijd van de ontvanger van dit kapitaal.  Voorbeeld uw partner heeft een Vapz en overlijdt voor einddatum contract, in functie van de leeftijd die u heeft, zal de fictieve worden bepaald.  U bent op dat moment 35 jaar, dan zal u gedurende 13 jaar 1% van het ontvangen kapitaal in uw belastingaangifte moeten opnemen.
 

Leeftijd van de begunstigdeFictieve renteAangifteplicht
65 jaar en ouder5%10 jaar
63 tot 64 jaar4,5%13 jaar
61 tot 62 jaar4%13 jaar
59 tot 60 jaar3,5%13 jaar
56 tot 58 jaar3%13 jaar
51 tot 56 jaar2,5%13 jaar
46 tot 50 jaar2%13 jaar
41 tot 45 jaar1,5%13 jaar
40 jaar en minder1%13 jaar