Terug naar product

De premies die u stort voor uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) leveren u een fiscaal voordeel op van 30% + gemeentelijke opcentiemen. Dat voordeel krijgt u via uw belastingaangifte. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 7%, dit geeft een totaal voordeel in de personenbelasting van 32,1% op de premie van de POZ
 

POZ fiscaal minder gunstig dan een VAPZ

Daarmee is een POZ fiscaal minder aantrekkelijk dan een VAPZ, al heeft een POZ andere troeven. Zo kunt u in een POZ investeren in beleggingsfondsen, waardoor u uitzicht krijgt op een hoger rendement dan bij een VAPZ.
 

Vragen over uw fiscaal voordeel op een POZ?

Bel of mail ons. Wij beantwoorden graag al uw vragen.