Terug naar product

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Maar welk van beide kiest u best als u een spaarpotje voor later wil aanleggen? Of is het nog beter om beide te combineren?

Om een sluitend antwoord te kunnen geven, is het belangrijk dat u voor zichzelf uitmaakt wat u precies verwacht:
Mikt u vooral op een zo groot mogelijk fiscaal voordeel?
Hoopt u eerder op een zo groot mogelijk rendement?
Afhankelijk van het antwoord op deze vragen is het beter om voor één van beide te kiezen.

VAPZ en POZ combineren?

Een VAPZ en een POZ combineren, tot de maximaal toegelaten premie, zal u het grootste aanvullende pensioenkapitaal opleveren. Bovendien geniet u dan zowel het grotere fiscale voordeel als de kans op een hoger rendement. Maar als u voor de maximale combinatie onvoldoende financiële ruimte hebt, dan zal u keuzes moeten maken.

VAPZ: groter fiscaal voordeel

Op fiscaal vlak is het duidelijk dat een VAPZ veel beter scoort:
U betaalt geen premietaks op een VAPZ. Bij een POZ is dat 4,4%.
U kunt de premies voor uw VAPZ aftrekken als beroepskost in de personenbelasting. U geniet dus een belastingbesparing tegen de marginale rentevoet. Bovendien betaalt u minder sociale bijdragen. Bij een POZ bedraagt het fiscale voordeel 30% op de premie, plus gemeentelijke opcentiemen.

Ambieert u een zo groot mogelijk fiscaal voordeel, kies dan voor het VAPZ. Pas als u daarvoor de maximumpremie betaalt, kunt u nog investeren in een POZ.

POZ: mogelijk hoger rendement

Bij een VAPZ krijgt u een gewaarborgd rendement. In de huidige lagerente-omgeving is dat niet zo hoog, zelfs als dat gewaarborgd rendement nog aangevuld wordt met een winstdeelname. Investeren in beleggingsfondsen (tak 23) is via een VAPZ maar beperkt mogelijk. Dit brengt mee dat u op dit moment geen geweldig hoog rendement zult boeken op uw VAPZ (los van het ruime fiscale voordeel uiteraard).
In het kader van een POZ kunt u wel investeren in tak 23. Zo krijgt u mogelijk uitzicht op een hogere return, al is die niet gegarandeerd.

MySavings bepaalt samen met u uw beleggingsprofiel en zal u vervolgens een POZ-oplossing voorstellen die bij uw profiel past.

POZ tegen de laagste kosten?

MySavings biedt u de garantie dat u bij ons uw POZ tegen de laagste kosten van de markt onderschrijft. Wil u meer weten? Maak dan meteen een afspraak met onze specialisten.