Terug naar product

Net zoals bij andere oplossingen om een aanvullend pensioen uit te bouwen, zoals een VAPZ of een IPT, is de maximale premie voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) beperkt. We leggen u graag uit hoe dit gebeurt en wat de verschillen zijn met het VAPZ en de IPT.
 

Aangepaste 80%-grens voor Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

De 80%-regel is een bekend gegeven in de verzekeringssector. Concreet zegt die regel dat de som van uw aanvullende bedrijfspensioenen en uw wettelijk pensioen niet hoger mag liggen dan uw laatste normale brutojaarbezoldiging.
 
Deze 80%-grens is ook van toepassing op de POZ. In die zin dat er sprake is van een aangepaste 80%-grens. Zo wordt er rekening gehouden met een referentie-inkomen dat berekend wordt op basis van het gemiddelde beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren. Dat is anders dan bij een IPT, waar een som op jaarbasis gemaakt wordt van de regelmatige en maandelijks betaalde bezoldigingen in een specifiek boekjaar en niet kalenderjaar.
 

Hoeveel mag u dan precies storten?

Dat is een logische vraag, maar het antwoord is niet zo eenvoudig. Om het juiste bedrag te kunnen geven, moet er informatie verzameld worden vanuit meerdere hoeken (boekhouder, sociaal secretariaat, verzekeraar …). Daarbij komt dat een aantal gegevens pas vrij laat op het jaar beschikbaar zullen zijn, bijvoorbeeld voor zelfstandigen die hun aangifte maar tegen eind oktober indienen. Niet evident dus en hulp van specialisten is hierbij welkom.
 

Laat u helpen door een specialist van MySavings

Conclusie? Een POZ is maatwerk. Uw situatie is niet die van uw buurman. Neem contact op met onze specialisten en wij overlopen samen met u de beste opties.