Terug naar product

Een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is voorbehouden voor zelfstandigen die zonder een vennootschap werken. Bent u zelfstandige en hebt u een vennootschap, dan kunt u geen Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) onderschrijven.

In de praktijk kunnen de volgende personen een POZ afsluiten:

  • zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep (als ze minstens drie jaar actief zijn en voldoende sociale bijdragen betalen)
  • vrijeberoepers in hoofd- en bijberoep (indien voldoende sociale bijdragen)
  • meewerkende echtgenoten
  • zelfstandige helpers

POZ cumuleren met VAPZ, pensioensparen en langetermijnsparen?

Een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is perfect cumuleerbaar met andere oplossingen voor een aanvullend pensioen, zoals een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), pensioensparen en langetermijnsparen. Op die manier kunt u uw aanvullend pensioen optimaliseren.

Een POZ combineren met een individuele pensioentoezegging (IPT) kan niet, omdat een IPT enkel voorbehouden is voor zelfstandigen die met een vennootschap werken.

Uw POZ afsluiten?

Bel of mail naar onze specialisten. Zij zoeken voor u naar de beste oplossing op de markt.