Terug naar product

Het gemiddelde wettelijke pensioen van zelfstandigen is vrij laag. Alleszins lager dan dat van een werknemer, laat staan van een ambtenaar. Als zelfstandige doet u er dan ook goed aan om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen.

Als zelfstandige sparen voor een aanvullend pensioen

Als zelfstandige beschikt u over meerdere mogelijkheden:

Bent u zelfstandige met een vennootschap?
Dan kunt u sparen voor uw pensioen via:

Bent u zelfstandige zonder vennootschap?
Dan valt de individuele pensioentoezegging weg. Er blijven dan nog over:

Extra pensioenplan voor zelfstandigen zonder vennootschap

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheden voor zelfstandigen zonder vennootschap om een aanvullend pensioen bijeen te sparen beperkter zijn dan voor hun collega’s die wel met een vennootschap werken.

Veel zelfstandigen zonder vennootschap kiezen in de eerste plaats dan ook voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Dat is een interessante formule, want zo spaart u niet alleen voor later, maar betaalt u ook minder belastingen én minder sociale bijdragen. Het jammere aan het VAPZ is evenwel dat de premies die u mag storten beperkt zijn tot

  • 8,17% van uw referentie-inkomen voor een gewoon VAPZ, met een maximum van 3.965,77 euro (voor 2024)
  • 9,40% voor een sociaal VAPZ, met een maximum van 4.562,82 euro (voor 2024) 

Op die manier is het voor zelfstandigen zonder vennootschap een stuk moeilijker om een voldoende groot aanvullend pensioen uit te bouwen dan voor wie wel met een vennootschap werkt. Om die lacune mee (gedeeltelijk) op te vullen, werd de POZ gecreëerd.

Vragen over uw POZ?

Neem contact op met onze specialisten bij MySavings. Zij beantwoorden al uw vragen.

Alles weten over Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen – POZ.