Terug naar product

Ja, dat kan zeker. Zo kunt u in uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) een waarborg Overlijden, Arbeidsongeschiktheid of Premievrijstelling opnemen.

Dekking Arbeidsongeschiktheid in POZ

Een dekking Arbeidsongeschiktheid keert je een maandelijkse rente uit als je voor langere tijd arbeidsongeschikt bent door een ongeval of ziekte.

Dekking Overlijden in POZ

Een waarborg overlijden keert aan je nabestaanden een extra overlijdenskapitaal uit als jij sterft vóór de eindvervaldag van de polis..

Dekking Premievrijstelling in POZ

Ben je volledig arbeidsongeschikt, dan betaalt de verzekeraar de premies voor je POZ zelf verder af. Met andere woorden, je spaart verder voor je aanvullend pensioen zonder dat je daarvoor zelf een financiële inspanning hoeft te doen.

Zijn de premies voor die aanvullende waarborgen in uw POZ ook fiscaal aftrekbaar?

Ja, als beroepskost.  Het fiscaal voordeel is dus gelijk aan uw marginale aanslagvoet (maximum 50%, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) en u betaalt minder sociale bijdragen.

Betaal je ook een premietaks op de aanvullende waarborgen in uw POZ?

De taks op de premie pensioen en overlijden bedraagt 4,4%. Op de andere aanvullende waarborgen is deze gelijk aan 9,25%.

Meer weten over uw POZ?

Maak een afspraak met onze specialisten.