Terug naar product

Met een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) kunt u als zelfstandige zonder vennootschap sparen voor een aanvullend pensioen. Maar hoe wordt het eindkapitaal van zo’n POZ belast?
 
U moet hierbij een onderscheid maken tussen:
 

  • een solidariteitsbijdrage die meestal 2% bedraagt (afhankelijk van uw wettelijk pensioen en de grootte van uw andere aanvullende pensioenkapitalen).  Vanaf een totaaluitkering van 25.000 euro (alles bij elkaar geteld) bedraagt dit 2%.

  • een Riziv-bijdrage van 3,55 procent

  • personenbelasting van 10% (niet op de winstdeelnames).

Deze drie componenten worden afgehouden van uw eindkapitaal. Het tarief van 10% is ook van toepassing als u vóór de eindvervaldag van uw polis overlijdt en het kapitaal aan uw nabestaanden uitgekeerd wordt. Enkel de schijf voor de solidariteitsbijdrage ligt hoger.
 

Meer weten over de eindbelasting op uw POZ?

Bel of mail ons voor een afspraak.