Terug naar product

Er is een taks van 4,4% op elke premie.

De gelden worden belegd en er zijn tot aan de opname van het kapitaal geen belastingen verschuldigd. De belasting op een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging hangt af van de leeftijd waarop u met pensioen gaat: hoe dichter u de 65 jaar benadert, hoe fiscaal voordeliger.

Leeftijd uitbetaling kapitaalEindbelasting
60 jaar20%
61 jaar18%
Vanaf 62 jaar16,5%*
Vanaf 65 jaar10%**

* Dit tarief is ook van toepassing indien voor deze leeftijd wordt uitbetaald naar aanleiding van de wettelijke pensionering van de betrokken werknemer of bedrijfsleider.  Ook voor uitkeringen bij overlijden is de 16,5% van toepassing.
** Wil u het kapitaal op uw 65ste of later laten uitbetalen en bent u tot op die leeftijd actief gebleven (lees: u blijft sociale bijdragen betalen), dan wordt het kapitaal aan 10 % belast, na aftrek van de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%).  Zoniet betaalt u het standaardtarief van 16,5%.  Dit tarief is ook van toepassing bij overlijden na 65 jaar en tot dan beroepsactief (de overledene).
*** Indien u na een volledige loopbaan van 45 jaar met pensioen gaat, maar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 nog niet bereikt hebben, kan u ook van het voordeeltarief van 10 procent genieten. Dit laatste gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2019 en is van toepassing op uitbetalingen van groepsverzekeringen en pensioenfondsen die vanaf die datum gebeuren.

U dient dit te vergelijken met dividend, loonsverhoging of andere voordelen via de vennootschap.  U zal merken dat de IPT-verzekering één van de voordeligste verloningsvormen betreft.

  • Het voordeel voor bedrijfsleiders: investering van 100 euro voor de vennootschap (aftrekbaar als kost), waarvan 95 euro effectief wordt belegd (toch via MySavings), het rendementspotentieel bepaalt u zelf (keuze tussen 100% zekerheid tak 21 tot 100% fondsen met variabel rendement), er is een eindbelasting tussen 15 en 25%. Conclusie: netto tussen de 70 en 80 euro op pensioenleeftijd.

Uitkering onder de vorm van een rente ipv kapitaal: u kan er voor kiezen om uw IPT of groepsverzekering te laten uitbetalen in een rente, maar dan is de taxatie tegen het marginaal tarief in de personenbelasting.  Dus deze rente wordt gewoon belast zoals een inkomen samen met uw pensioen. De rente komt wel in aanmerking voor de belastingvermindering voor vervangingsinkomsten, maar dit betekent de impact hiervan is meestal klein tot nihil. De taxatie tegen marginaal tarief is één van de redenen waarom uitkeringen in rente bijna niet voorkomen. Wie toch graag een rente ontvangt ipv een kapitaal doet best afstand van zijn kapitaal en kiest dan voor een lijfrente. De belasting hierop is 30% + gemeentelijke opcentiemen op een fictieve rente = 3% van het afgestane kapitaal.