Terug naar product

Waarop moet ik letten bij de externalisering van een interne pensioenbelofte?

Op elk moment kan u als bedrijfsleider kiezen om het volledige bedrag of een gedeelte van de opgebouwde pensioenbelofte belastingvrij over te dragen naar een verzekeraar.  Er zijn dus geen taksen van toepassing, geen Wyninckxbijdrage en via MySavings geen extra makelaarskosten.  In hoofde van de vennootschap komt de verrichting boekhoudkundig en fiscaal erop neer dat enerzijds de eerder aangelegde voorziening terug bij de winst wordt gevoegd, en dat anderzijds de betaalde premie als beroepskost wordt afgetrokken.

Wat zijn de voordelen van externalisering?

  • Bij faillissement van de vennootschap gaat het pensioenkapitaal niet verloren.
  • Bij vermindering loon, stopzetting activiteiten of verkoop vennootschap komt u niet in de problemen met uw 80%-regel.
  • U kan een voorschot opnemen op het kapitaal om privé te investeren in onroerend goed.
  • U betaalt geen taks, geen Wyninckxbijdrage en via MySavings geen makelaarskosten.

Zijn er ook nadelen?

De gelden zitten niet meer in de vennootschap.