Terug naar product

Pensioenvorming via vennootschap is voor vele zelfstandige bedrijfsleiders één van de belangrijkste redenen om te werken onder een vennootschapsstructuur.  Door de verhoging van de roerende voorheffing tot 30%, te rekenen na afhouden vennootschapsbelasting, blijft het pensioenplan betaald door de vennootschap fiscaal één van de meest aantrekkelijke verloningsvormen.

De voorwaarde om hiervan gebruik te maken, is het regelmatig, minstens om de maand, opnemen van een bezoldiging.  De voordelen alle aard (sociale bijdragen betaald door de vennootschap, wagen, gsm, internet, electriciteit, verwarming,…) mogen in rekening worden gebracht.  U kan deze voordelen in natura best maandelijks toekennen. Voor de sociale bijdragen is dit moeilijker daar u deze per kwartaal betaalt, maar dat vormt voor de fiscus geen probleem.

Waarom is de bepaling van uw regelmatige bezoldiging zo belangrijk?  Omdat deze als basis wordt gehanteerd in de berekening van het maximale bedrag dat u via uw vennootschap kan opbouwen aan pensioen via aftrekbare stortingen. Deze berekening draagt de naam 80%-regel.

De aftrekbare premie en het maximum kapitaal dat u kan opbouwen zijn begrensd door de 80%-regel.

Welke informatie hebben we nodig om een berekening te maken?

Welke gegevens hebben we hiervoor nodig?

 1. Uw exacte bruto bezoldiging van 2022 en 2023: via de fiche 281.20 (u kunt deze downloaden onder Mijn Documenten via www.myminfin.be)
 2. Uw bruto bezoldiging lopende boekjaar 2024 (al dan niet gebroken boekjaar en/of via accountant):
 3. Voor de berekening van uw wettelijk pensioen hebben we de exacte startdatum van elke professionele deelcarrière nodig:
  1. Bijvoorbeeld:
   1. Start als werknemer: 1 oktober 2000
   2. Start als zelfstandige: 1 april 2009
  2. U kunt dit terugvinden bij www.mypension.be, onder Mijn Pensioenloopbaan, elk statuut kan opengeklapt worden.
 4. Details van uw aanvullend pensioen via www.mypension.be à aanvullend pensioen à mijn volledig dossier 2023 en 2024.

OPTIONEEL: Exact wettelijk pensioenbedrag volgens mypension (brutobedrag per maand, zie tab Mijn Pensioen plannen) –> vaak is dit bedrag lager dan op basis van bovenstaande 3 vragen.

Er is geen limiet op het maximum kapitaal dat u kunt opbouwen, u dient wel de 80%-regel te respecteren.

Vraag ons om vrijblijvend advies en ondersteuning.