Terug naar product

Pensioenvorming via vennootschap is voor vele zelfstandige bedrijfsleiders één van de belangrijkste redenen om te werken onder een vennootschapsstructuur.  Door de verhoging van de roerende voorheffing tot 30%, te rekenen na afhouden vennootschapsbelasting, blijft het pensioenplan betaald door de vennootschap fiscaal één van de meest aantrekkelijke verloningsvormen.

De voorwaarde om hiervan gebruik te maken, is het regelmatig, minstens om de maand, opnemen van een bezoldiging.  De voordelen alle aard (sociale bijdragen betaald door de vennootschap, wagen, gsm, internet, electriciteit, verwarming,…) mogen in rekening worden gebracht.  U kan deze voordelen in natura best maandelijks toekennen. Voor de sociale bijdragen is dit moeilijker daar u deze per kwartaal betaalt, maar dat vormt voor de fiscus geen probleem.

Waarom is de bepaling van uw regelmatige bezoldiging zo belangrijk?  Omdat deze als basis wordt gehanteerd in de berekening van het maximale bedrag dat u via uw vennootschap kan opbouwen aan pensioen via aftrekbare stortingen. Deze berekening draagt de naam 80%-regel.

De aftrekbare premie en het maximum kapitaal dat u kan opbouwen zijn begrensd door de 80%-regel.  Hierbij enkele voorbeelden voor een bedrijfsleider met een volledige carrière (40jaar) en gehuwd of wettelijk samenwonend.

  • Bruto bezoldiging van 15.718 euro -> geen mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen, we dienen namelijk het wettelijk pensioen forfaitair in rekening te brengen
  • Bruto bezoldiging van 18.000 euro -> maximum kapitaal op 65 jaar van 29.398 euro
  • Bruto bezoldiging van 36.000 euro -> maximum kapitaal op 65 jaar van 261.243 euro
  • Bruto bezoldiging van 60.000 euro -> maximum kapitaal op 65 jaar van 531.313 euro
  • Bruto bezoldiging van 100.000 euro -> maximum kapitaal op 65 jaar van 1.029.237 euro

Dit lijstje kan in theorie eindeloos doorgaan, er is geen limiet op het maximum kapitaal dat u kunt opbouwen, u dient wel de 80%-regel te respecteren.

Profiteer vandaag nog van de huidige spelregels en vraag ons om vrijblijvend advies en ondersteuning.

Afspraak maken