Terug naar product

Financiering van uw vastgoedprojecten via uw pensioenplan:

 • U kan op elk moment 60 tot 75% van uw spaarpotje opnemen als een voorschot.
 • U kan dit enkel voor vastgoed gebruiken, maar dit mag u ruim interpreteren: het moet volle eigendom zijn. U kan het voorschot niet gebuiken als naakte eigenaar. Voorheen kon dit wel als vruchtgebruiker en de wet laat dit toe, maar het kabinet Financiën heeft aan Assuralia (de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen) laten weten dat een voorschot op een tweedepijlercontract niet mogelijk is als de verzekerde slechts vruchtgebruiker is.
 • Dit betekent dat u het voorschot kan gebruiken voor de aanleg van een zwembad, een nieuwe keuken ed aan uw eigen woning, maar evenzeer de aankoop, verbouwing van een andere woning gelegen in binnen- en buitenland (EEG = EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of de terugbetaling van een lening.
 • De verzekeraar rekent hiervoor een vergoeding aan, afhankelijk van uw type contract en de verzekeraar kunnen de verschillen groot zijn, informeer u grondig bij het aangaan van een nieuw contract.  Alle voorwaarden vindt u bij het overzicht per product/maatschappij.
 • Voordelen van het voorschot: ​er zijn geen notariskosten, expertisekosten, schuldsaldoverzekeringen noch een hypotheekvestiging en u kan flexibel het voorschot terugbetalen wanneer u maar wil.  Bovendien kan u dit combineren met een klassieke hypotheeklening om te genieten van de fiscale voordelen (aftrekbare kapitaalsaflossingen ed) en mogelijks een lagere rentevoet voor deze lening gezien de lagere quotiteit/leningsbedrag.  ​Er bestaan 3 voorschotsystemen voor de 2de pensioenpijler (VAPZ, RIZIV, IPT en Groepsverzekering) :Voorschot op ipt en groepsverzekering voor huis
  • Interestbetalend:  u betaalt jaarlijks met privégelden een vergoeding/interest op het opgenomen voorschot.  U kan dit vergelijken met een aflossingsvrije lening/bulletkrediet bij uw verzekeraar met als onderpand uw opgebouwde pensioenreserves. Deze pensioenreserves blijven volledig oprenten zoals voorheen.
  • Interestkapitaliserend: gelijkaardig aan het intrestbetalend systeem, maar hier dient u de interesten niet jaarlijks te betalen, maar worden ze door de verzekeraar toegevoegd aan het bedrag van het voorschot en betaalt u bij pensionering (of vroeger) het voorschot + de gekapitaliseerde interesten terug.
  • Interestvrij of renteloos: de verzekeraar zal op het opgenomen voorschot geen intresten meer toekennen en daarnaast een vergoeding aanrekenen (tussen 0,5 en 1,5%) die wordt afgehouden van de de zogenaamde “geblokkeerde” reserves.  Het restgedeelte van uw pensioenreserves zal dus iets minder opbrengen.​

Er is eveneens de mogelijkheid tot inpandgeving van uw groepsverzeking of individuele pensioentoezegging voor het bekomen van uw lening.  Hierbij wordt er geen voorschot opgenomen, maar wordt de kredietgever (bank of verzekeringsmaatschappij) de pandhouder.  Uw pensioenplan kan in dat geval gebruikt worden om de terugbetaling van het krediet te verzekeren.

Tenslotte is er het systeem van de wedersamenstelling of 2de-pijlerkrediet. Dit betekent dat u het geprojecteerde eindkapitaal van uw pensioenplan (groepsverzekering of IPT-verzekering) reeds vandaag ter beschikking krijgt van uw verzekeraar.  De terugbetaling of wedersamenstelling van het kredietbedrag wordt gegarandeerd door uw toekomstig pensioenplan.

Tot aan uw pensioen betaalt u dus enkel een interest, hiermee kunt u uw onroerend inkomen in de personenbelasting neutraliseren. Ondertussen hebt u reeds kunnen genieten van het onroerend goed en realiseert u hierbovenop mogelijks een meerwaarde van het vastgoed.

Wij maken de nodige detailberekeningen voor uw vastgoedplannen.

Hier vindt u in detail de financiële voorwaarden bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Neem contact met ons op.