Terug naar product

Een groepsverzekering blijft fiscaal één van de interessantste pistes binnen het verloningspakket voor medewerkers.

De premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskost.  Er dient wel voor iedereen binnen dezelfde categorie dezelfde voordelen te worden geboden.  Discriminatie is verboden.  U kan werken met een forfaitair bedrag of een bepaald percentage van het loon, waardoor hogere lonen meer ontvangen, een percentage is namelijk een objectief criterium.

Er is een premietaks van 4,4% en de werkgever betaalt een sociale bijdrage van 8,86%.  De gelden worden belegd, er is geen roerende voorheffing of andere belasting gedurende de opbouwperiode.  Bij pensionering is er een éénmalige eindbelasting, zie hiervoor fiscaliteit groepsverzekering algemeen.

Zorg voor een groter eindkapitaal voor elke medewerker door te vergelijken bij verschillende verzekeraars via MySavings.  Contacteer ons voor een vergelijking.