Terug naar product

Een backservice kan interessant zijn om als bedrijfsleider in het kader van een individuele pensioentoezegging een aanvullend pensioen op te bouwen. Maar wat is dat precies?

De opbouw van een aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider door de vennootschap is 100% aftrekbaar.  Er wordt meestal gewerkt met jaarlijkse of maandelijkse premies voor de opbouw van een bepaald kapitaal.  Het is interessant om het fiscaal maximum te gaan opzoeken indien de financiële en fiscale ruimte er is in de vennootschap.  De kans bestaat dat deze financiële ruimte pas op latere leeftijd ontstaat. Of u wil als bedrijfsleider de middelen eerst inzetten in het bedrijf en er pas later uithalen.  Of nog: u hebt enkele jaren als werknemer gewerkt of uw loon als zelfstanige lag voordien lager dan vandaag.

In al deze gevallen kan u gebruik maken van de zogenaamde back service.  Dit betekent dat u het “tekort” aan pensioenopbouw via éénmalige bijdragen gaat opkrikken, dit kan gaan om zeer belangrijke bedragen, tot verschillende malen uw jaarloon.

Alle jaren die u gepresteerd hebt binnen de huidige vennootschap (of verbonden vennootschappen, dus binnen dezelfde groep) mag u honoreren en volledig meenemen.  De backservice of verleden dienstjaren binnen uw vennootschap kunnen dus stevig oplopen indien u jong gestart bent.

Alle jaren die u voordien hebt gepresteerd (werknemer, ambtenaar of zelfstandige) mag u meenemen, maar met een maximum van 10 jaar.