Terug naar product

U werkt ten minste 38 uur per week als geconventioneerde apotheker? Dan bedraagt uw RIZIV toelage maximum 3.582,59 euro per jaar, hiermee bouwt u via het sociaal vapz aan een aanvullend pensioen. Dit zijn de bedragen voor 2023.

U werkt tussen 28 en 38 uur met de conventie, dan zijn uw sociale voordelen gelijk aan 2.686,91 euro, tussen 19 en 28 uur is de toelage gelijk aan 1.791,30 euro.

Praktisch

  • De aanvraag verloopt volledig online, rechtstreeks op MyRiziv.be.
  • Zodra het RIZIV de procedure start, volstaat het om op MyRiziv.be te bevestigen wie uw pensioeninstelling is.
  • Het RIZIV gaat na of u recht hebt op de sociale voordelen.
  • Het RIZIV zal uw sociale voordelen storten op de rekening van de door u gekozen verzekeringsmaatschappij.

Belangrijk: U moet over een pensioenovereenkomst beschikken, als u er nog geen hebt, contacteer ons zo snel mogelijk.