Terug naar product

Als arts hebt u recht op een RIZIV-toelage. Die krijgt u als u zich conventioneert. Hoeveel uw RIZIV-toelage precies bedraagt en waaraan u dat bedrag kunt of moet spenderen, vertellen we u in deze bijdrage.

RIZIV-toelage voor artsen in 2023

Als u volledig geconventioneerd bent, dan krijgt u een RIZIV-toelage van 5.128,78 euro (premie voor 2022). De premie voor 2023 is nog niet bekent. Voor artsen in opleiding (ASO of HAIO) ligt dit bedrag hoger.

Wat kunt u met uw RIZIV-toelage doen?

Het bedrag van uw RIZIV-toelage investeert u in een pensioenplan (Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), een verzekering Gewaarborgd inkomen, of een combinatie van beide. Zo bouwt u zelf een aanvullend pensioenkapitaal op en/of bent u financieel beschermd als u een tijd arbeidsongeschikt bent.

U krijgt het bedrag niet zomaar op uw bankrekening gestort. Concreet sluit u een aanvullend pensioenplan (SVAPZ) of polis Gewaarborgd inkomen af en uw toelage wordt rechtstreeks in dat contract gestort.

Wat moet u precies doen?

U kan uw sociale voordelen voor het jaar 2023 online aanvragen op MyRiziv.be.

Het RIZIV gaat na of u recht hebt op de sociale voordelen en nadien de premie storten.

Voor een toelichting over de geautomatiseerde procedure klik hier.

Hebt u nog vragen?

Neem dan zeker contact met ons op. We beantwoorden uw vragen meteen, zodat u de juiste keuze kunt maken.