Terug naar product

Als arts hebt u recht op een RIZIV-toelage. Die krijgt u als u zich conventioneert. Hoeveel uw RIZIV-toelage precies bedraagt en waaraan u dat bedrag kunt of moet spenderen, vertellen we u in deze bijdrage.

RIZIV-toelage voor artsen in 2024

Als u volledig geconventioneerd bent, dan krijgt u een RIZIV-toelage van 5.881,81 euro (premie voor 2024). Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2024 onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Voor artsen in opleiding (ASO of HAIO) ligt dit bedrag hoger.

Wat kunt u met uw RIZIV-toelage doen?

Het bedrag van uw RIZIV-toelage investeert u in een pensioenplan (Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), een verzekering Gewaarborgd inkomen, of een combinatie van beide. Zo bouwt u zelf een aanvullend pensioenkapitaal op en/of bent u financieel beschermd als u een tijd arbeidsongeschikt bent.

U krijgt het bedrag niet zomaar op uw bankrekening gestort. Concreet sluit u een aanvullend pensioenplan (SVAPZ) of polis Gewaarborgd inkomen af en uw toelage wordt rechtstreeks in dat contract gestort.

Wat moet u precies doen?

U kan uw sociale voordelen voor het jaar 2024 online aanvragen op MyRiziv.be.

Het RIZIV gaat na of u recht hebt op de sociale voordelen en nadien de premie storten.

Voor een toelichting over de geautomatiseerde procedure klik hier.

Hebt u nog vragen?

Neem dan zeker contact met ons op. We beantwoorden uw vragen meteen, zodat u de juiste keuze kunt maken.