Terug naar product

Bent u geconventioneerd als zorgverstrekker, maar niet zelfstandig? Dan kan ook u een persoonlijke bijdragen storten voor het opbouwen van een aanvullend pensioen.  U kan dus naast uw Riziv-contract een sociaal Vapz opstarten en deze premie als loontrekkende fiscaal in mindering brengen.  Dit is enkel geldig voor loontrekkende zorgverstrekkers (ambtenaren en werknemers).

De als sociale bijdrage aftrekbare storting (Vak IV, rubriek A,18) is gelijk aan 9,4% van het netto belastbaar beroepsinkomen (=bruto – sociale bijdragen – beroepskosten) met een maximum van het sociaal vapz voor zelfstandigen van 4.562,82 euro voor 2024.

De storting moet gebeuren in een sociaal pensioenplan, dus met solidariteit, maar alle sociale vapz-contracten beantwoorden hieraan.

Het met de eigen bijdrage opgebouwd aanvullend pensioen wordt samen met andere aanvullende pensioenen 2de pijler onderworpen aan de 80%-grens.

Het wordt bij uitkering zoals een ander VAPZ of RIZIV-contract belast via het systeem van de fictieve rente oftewel omzettingsrente.