Terug naar product

Klik hier voor een samenvattende tabel van de solidaire waarborgen bij een RIZIVtoelage.
Vergelijking solidariteitswaarborgen RIZIV

AG Insurance: pakket van 5 waarborgen

Solidariteitsreglement RIZIV en sociaal VAPZ AG insurance
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid :
  • ​Wordt u getroffen door volledige arbeidsongeschiktheid, dan worden de bijdragen van uw aanvullend pensioen ten laste genomen door het solidariteitsfonds, en dit na een eigenrisicotermijn van 1 jaar. Uw pensioen wordt dus verder opgebouwd.
 • Moederschap :
  • Bij moederschap wordt een bedrag gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen” op het contract gestort en dit per bevalling. Bovendien ontvangt de moeder op haar rekening een bijdrage van 100 EUR, als welkomstgeschenk voor elke pasgeborene.
 • Overlijden :
  • Indien u overlijdt vóór uw 60 jaar, dan zal AG Insurance, gedurende 10 jaar, een overlevingsrente betalen aan de begunstigde die u hebt aangewezen in uw contract. De rente is afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en het maximum bedraagt 20.000 EUR per jaar.
  • Het eerste onderschrijvingsjaar is enkel de dekking “overlijden door ongeval” van toepassing.
  • Leeftijd bij overlijden Bedrag van de rente uitgedrukt in functie van de bijdrage bestemd voor de prestaties leven en overlijden (bijdrage “pensioen”)
   • Vóór uw 30 jaar 4 maal
   • Tussen 30 en 39 jaar 3 maal
   • Tussen 40 en 49 jaar 2 maal
   • ​Tussen 50 en 59 jaar 1 maal
 • Rente bij arbeidsongeschiktheid : 
  • ​Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal het solidariteitsfonds een maandelijkse rente, gelijk aan 4 maal de bijdrage “pensioen” op jaarbasis, met een maximum van 12.000 EUR per jaar, uitbetalen. Dit gebeurt na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal 1 jaar.
 • Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekten :
  • U ontvangt bij een ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan (kanker, Multiple Sclerose (MS), Parkinson, Hodgkin, Alzheimer, AIDS of Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)), 3 maanden nadat de diagnose is vastgesteld, eenmalig een forfaitaire uitkering op uw persoonlijke rekening, gelijk aan de laatste bijdrage “pensioen”. Dit helpt om de eerste belangrijke kosten het hoofd te bieden.

Allianz: sterk pakket voor 10 jaar, maar nadien geen uitkering meer

Allianz plan for life Reglement van het solidariteitsstelsel RIZIV en sociaal VAPZ
 • Premievrijstelling : gedeeltelijke ongeschiktheid, tot aan pensioen
 • Premievrijstelling bij wettelijke moederschapsrust gedurende maximaal 8 weken werkelijk genomen max. 13,85% van de premie
 • Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente gedurende een periode van 10 jaar in geval van vroegtijdig overlijden
  • 400% indien overlijdensleeftijd < 30 jaar
  • 300%  < 40 jaar
  • 200%  < 50 jaar
  • 100%  ≥50 jaar
 • Betaling van een jaarlijkse rente bij arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van 10 jaar in geval van blijvende en totale arbeidsongeschiktheid
  • 200% indien arbeidsongeschiktheidsleeftijd < 30 jaar
  • 150%  < 40 jaar
  • 100%  < 50 jaar
  • 50%  ≥50 jaar

Axa: meest uitgebreide pakket, maar beperkt in uitbetalingstijd

Reglement voorzorgskas voor zelfstandigen en ondernemeningen solidariteitsluik Axa
 • Aansluiten vóór 60 jaar
 • ​Solidariteitspakket verzorgd door Voorzorgskas voor Zelfstandigen en Ondernemers
 • Premievrijstelling: gemiddelde Rizivpremie van volledige looptijd contract, per kwartaal afgerekend (start steeds jan, apr, jul of okt), tot aan pensioen
 • Moederschapsuitkering (1/4 van de gemiddelde Rizivpremie)
 • Uitkering arbeidsongeschiktheid: algehele ongeschiktheid, 6 keer gemiddelde premie met maximum van 9.000 euro, uitkering maximaal 1 jaar
 • Faillissement: premievrijstelling van de premies, maximum 1 jaar
 • Overlijden: rente gedurende 15 jaar samengesteld uit de premies (met minimum van 15 x gemiddelde premie), maximale rente van 20.000 euro
  • Indien overlijden door ongeval +50%
 • Uitkering 27 ernstige ziektes (oa kanker): 750 euro gedurende maximum 6 maanden
 • Ingangsdatum 1ste jaar:
  • 2de kwartaal na betaaldatum (onmiddellijk bij ongeval):
   • Datum koninklijk besluit indien Riziv
   • Betaaldatum sociaal vapz

Baloise: grootste bedrag aan arbeidsongeschiktheid voor 1 jaar 

Baloise technische fiche Sociaal VAP en RIZIV
 • Premievrijstelling: na 1 maand, gedeeltelijke ongeschiktheid, gemiddelde premie voorbije 3 jaar, tot aan pensioen
 • Moederschapsuitkering: 15% van de gemiddelde premie van de voorbije 3 jaar
 • Arbeidsongeschiktheid: algehele ongeschiktheid, wachttijd 1 maand, 5 keer de gemiddelde premie voorbije 3 jaar, maximum van 25.000 euro, maximum 1 jaar
 • Combineren met persoonlijk gewaarborgd inkomen/omzetverzekering (wachttijd van bvb 1 jaar zorgt voor veel goedkopere premie)

Vivium: uitbreiding van de waarborgen vanaf 2019

Vivium solidariteitsreglement RIZIV
 • Premievrijstelling: bij volledige arbeidsongeschiktheid tot aan pensioen op basis van RIZIV-bijdrage van het voorbije jaar, eigen risico van 1 jaar
 • Rente bij volledige arbeidsongeschiktheid van 4 maal de laatste premiebijdrage, met een maximum van 12.000 euro per jaar. 3 maande wachttijd, uitkering maximum 1 jaar tot 65 jaar. (vanaf 1 januari 2019).
 • Bij moederschap wordt een bedrag gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen” op het contract gestort en dit per bevalling. Bovendien ontvangt de moeder op haar rekening een bijdrage van 100 EUR, als welkomstgeschenk voor elke pasgeborene.
 • Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente gedurende een periode van 10 jaar in geval van vroegtijdig o
 • verlijden, wachttijd van 1 jaar/in geval van ongeval onmiddellijke dekking obv laatste pensioenbijdrage
  • 400% indien overlijdensleeftijd < 30 jaar
  • 300%  < 40 jaar
  • 200%  < 50 jaar
  • 100%  < 60 jaar
 • Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte: 1 x laatste bijdrage, tot aan wettelijke pensioenleeftijd, diagnose dient 3 maanden gesteld te zijn​

Neem vrijblijvend met ons contact op om uit te maken welk plan best past bij uw situatie.