Terug naar product

Geconventioneerde logopedisten zullen vanaf 2016 onder bepaalde voorwaarden een Riziv toelage kunnen ontvangen.  Deze toelage kan aangewend worden voor de opbouw van een aanvullend kapitaal (sociaal VAPZ) en/- of voor de dekking van een gewaarborgd inkomen.

Het bedrag van de sociale voordelen wordt bepaald in functie van 3 activiteitsdrempels. Vanaf meer dan 4000 R–prestaties of meer dan 70.000 R–waarden verlies je als logopedist het recht op de sociale voordelen.

R-prestatiesOfR-waardenBedrag (2024)
van 900 tot 1.999van 15.750 tot 34.9991510,44 euro
van 2.000 tot 4.000van 35.000 tot 70.0003.115,26 euro
> 4.000> 70.0000 euro

In geval van inactiviteit door ziekte, ongeval of moederschaps- of vaderschapsverlof kunnen de drempels verlaagd worden evenredig met de duur van de inactiviteit.

Praktisch

  • De aanvraag zal volledig online gebeuren, rechtstreeks op MyRiziv.be.
  • Zodra het RIZIV de procedure start, volstaat het om op MyRiziv.be te bevestigen wie uw pensioeninstelling is.
  • Het RIZIV gaat na of u recht hebt op de sociale voordelen.
  • Het RIZIV zal uw sociale voordelen storten op de rekening van de door u gekozen verzekeringsmaatschappij.

Belangrijk: U moet over een pensioenovereenkomst beschikken, als u er nog geen hebt, contacteer ons zo snel mogelijk.