Terug naar product

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of zelfstandig thuisverpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

U moet die sociale voordelen investeren in een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen en/of een dekking gewaarborgd inkomen. U kan niet kiezen voor een gewoon vrij aanvullend pensioen, maar bent dus verplicht de sociale variant te kiezen waarbij 10% van de premie wordt gebruikt voor solidaire waarborgen.  Dit solidariteitsfonds biedt u een aantal waarborgen afhankelijk van de verzekeraar, bestaande uit een overlijdensdekking, arbeidsongeschiktheid, moederschapsuitkering, zware ziekte,…

U kan wel zelf nog een eigen vrij aanvullend pensioen afsluiten (gewoon of sociaal) en inbrengen in uw belastingen.

Als starter hebt u al recht op de sociale voordelen RIZIV in het jaar dat u afstudeert en tijdens uw stage. 

Ons Advies