Terug naar product

Als voltijds geconventioneerde arts bedraagt uw Rizivtoelage 5.881,81 euro (bedrag voor 2024), hiermee bouwt u via het sociaal vapz aan een aanvullend pensioen. De sociale voordelen Riziv bedragen 2.774,59 euro voor artsen die niet voor hun volledige beroepsactiviteit tot het akkoord zijn toegetreden.

Uw recht op de sociale voordelen zal vanaf 2017 aan de voorwaarde onderworpen zijn dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitendrempels (een bovendrempel en een verlaagde drempel) werden vastgelegd voor elke specialisatie.

Let op:

Bent u voor het premiejaar volledig toegetreden tot het akkoord en heeft u op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan heeft u recht op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding.

Bent u gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, heeft u geen recht op de premie.

Bent u arts in opleiding op 31 december 2024, dan verhogen wij dit bedrag met 2.034,87 euro (Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2024 onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad).

Praktisch

  • U kan uw sociale voordelen online aanvragen op MyRiziv.be.
  • Het RIZIV gaat na of u recht hebt op de sociale voordelen.
  • Het RIZIV zal uw sociale voordelen storten op de rekening van uw gekozen verzekeraar in het jaar volgend op uw toetreding.

Belangrijk: U moet over een pensioenovereenkomst beschikken, als u er nog geen hebt, contacteer ons zo snel mogelijk.

Vergelijkende tabel Riziv (maatschappijen, kosten, rendement en solidaire waarborgen)