Terug naar product

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid kan door u op verschillende wijzen bepaald worden:

  • als een vaste rente waarbij de premie en de rente gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd blijven;
  • als een klimmende rente waarbij de premie constant blijft en de rente tijdens de schade wordt geïndexeerd;
  • als een herwaardeerbare  of ideaal stijgende rente waarbij de premie en de rente automatisch (anders gesteld: voor en na schade) worden geïndexeerd.