Terug naar product

Wat is een patroonsverzekering?

De verzekering gewaarborgd inkomen geeft u de mogelijkheid u te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of ongeval. Als zelfstandige kan u ook beroep doen op een patroonsverzekering om u in te dekken tegen ongevallen (zowel in het privéleven als beroepsleven). Een combinatie van een dergelijke patroonsverzekering (die ongevallen dekt) en een polis gewaarborgd inkomen (die dan enkel ziekte dekt), kan zeker nuttig zijn, en mogelijks leiden tot een lagere premie.