Terug naar product

De meeste verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt.

Standaard werkt een verzekering gewaarborgd inkomen met 1 maand wachttijd, dit betekent dat u geen vergoeding krijgt voor de 1ste maand, maar pas na de 2de maand arbeidsongeschiktheid.

Wat betekent het afkopen van mijn wachttijd?

Kan ik een vergoeding krijgen vanaf dag 1?Dat kan, maar de premie/prijs die u betaalt voor de verzekering ligt hoger.  U moet zichzelf de vraag stellen of u vanaf dag 1 een aanvullende vergoeding nodig heeft, meestal is dit niet zo, maar kunnen we een korte periode overbruggen.  De premie is aanzienlijk goedkoper bij een langere wachttijd.

Wat is de ideale wachttijd of carenstijd?

Standaard bedraagt deze 1 maand. Een wachttijd van 3 maanden zorgt voor een sterke daling van de premie die u moet betalen, maar u blijft goed verzekerd. Want in de meeste gevallen hebt u de uitkering pas echt nodig indien u bij een ongeval of ziekte voor langere tijd arbeidsongeschikt bent of nooit meer kan werken.
Er bestaan ook contracten met wachttijden van 6 maanden of een jaar (uitzonderlijk zelfs nog langer), maar het verschil in premie is niet meer zo groot bij de meeste maatschappijen.  Dus voorkeur voor 3 maanden of korter indien u dit meer gemoedsrust geeft.