Terug naar product

Een gewaarborgd inkomen voor uw bedrijf?

Het omzetverlies door arbeidsongeschiktheid van een centraal figuur in een onderneming, kan een bedrijf flink in gevaar brengen, aangezien heel wat kosten blijven doorlopen, leningen verder moeten worden afbetaald ….

Om uw vennootschap daartegen te verzekeren, kan u tevens opteren voor een omzetverzekering . Een dergelijke verzekering keert aan uw vennootschap een bepaald bedrag uit als u ziek of invalide wordt. Klassiek wordt de uitkering vastgelegd op 60% van de regelmatige jaaromzet van de vennootschap. Op die manier kunnen de kosten en leningen ter hoogte van de vennootschap blijven gedragen worden.

Alles weten over gewaarborgd inkomen.