Terug naar product

Gewaarborgd inkomen koppelen aan uw VAPZ of IPT?

U kan kiezen om een afzonderlijke polis gewaarborgd inkomen af te sluiten, maar u kan deze ook koppelen aan uw VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) of IPT (individuele pensioentoezegging).

Aan welke pensioenverzekering u uw gewaarborgd inkomen best koppelt, hangt onder andere af van de vraag of u met een vennootschap werkt of niet.

U werkt niet met een vennootschap
Dan kan zo’n koppeling van het gewaarborgd inkomen aan uw VAPZ nuttig zijn (wat nog iets anders is dan een ‘sociaal VAPZ ’, waar de dekkingen doorgaans vrij beperkt zijn). Het levert u immers vaak een voordeligere premie op in vergelijking met een klassieke dekking gewaarborgd inkomen. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

U werkt met een vennootschap
Dan hebt u bijkomend de mogelijkheid om een gewaarborgd inkomen te koppelen aan een IPT. De premie wordt dan volledig als kost gedragen door uw vennootschap, op voorwaarde dat de verzekering tot doel heeft een inkomstenverlies te dekken en uw verzekerde jaarrente niet meer bedraagt dan 80% van uw belastbaar beroepsinkomen. Onder belastbaar inkomen verstaan we bezoldigingen zoals loon, voordelen alle aard …. Dit omdat de verzekerde jaarrente samen met de wettelijke uitkeringen nooit meer mag bedragen dan 100% van uw totale inkomen.

Hou er ook rekening mee dat de uitkering die u zal genieten bij effectieve arbeidsongeschiktheid belast zal worden in de personenbelasting indien uw verzekeringscontract tot doel heeft geheel of gedeeltelijk inkomensverlies te dekken. Het merendeel van de maatschappijen nemen dit doel automatisch op in de algemene voorwaarden maar aarzel niet om dit bij uw makelaar na te gaan. Als er enkel in dekking wordt voorzien bij aantasting van de lichamelijke integriteit (zoals bij een hospitalisatieverzekering), dan is de uitkering niet belastbaar, maar is de premie zelf ook niet aftrekbaar.

Weetje:
Weet wel dat, als u uw gewaarborgd inkomen koppelt aan een pensioenverzekering, de dekking stopt op de eindvervaldag van uw pensioenverzekering. Dit komt in principe overeen met uw pensioenleeftijd.