Terug naar product

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen: welke premie betaalt u?

De premie die u voor een verzekering gewaarborgd inkomen betaalt, wordt beïnvloed door meerdere factoren. Uiteraard geldt: hoe breder de dekking, hoe hoger de premie.

  • Uw startleeftijd speelt zeker een rol. Hoe jonger u instapt, hoe goedkoper de premie.
  • Het is tevens zo dat, bij bepaalde risicovolle beroepen, de verzekeringsmaatschappij tot 25% bijpremie kan aanrekenen.
  • Roken oefent eveneens een grote invloed uit. Een niet-roker zal een opmerkelijk lagere premie voorgeschoteld krijgen.
  • Ook uw medische achtgrond vormt een bepalende factor.
  • Hoe hoger de uitkering die u wenst te verzekeren, des te hoger de premie.
  • U hebt de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid door zowel ziekte als ongevallen te verzekeren of één van beide. U kan er ook voor opteren om u in te dekken tegen psychische ziektes zoals een burn-out. Bekijk wel steeds aandachtig de algemene voorwaarden voor wat de definitie van het begrip ‘psychische ziektes’ betreft, alsook de duurtijd en de limiet van deze dekkingen, aangezien deze bij veel maatschappijen beperkt worden.
  • De wachttijd is een bijkomende belangrijke factor die invloed zal hebben op de premie. Met gekozen wachttijd bedoelen we de periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid tot het moment waarop de verzekeraar een vergoeding uitkeert.

Op elke premie is een taks verschuldigd van 9,25%.

Alles weten over gewaarborgd inkomen.