Terug naar product

Om uw levensstandaard veilig te stellen, kiest u het best voor bijkomende verzekeringen tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval.

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

De verzekering voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval in:

  • een maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, in functie van de graad en de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid;
  • de terugstorting van de premie tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, eveneens in functie van de graad en de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.  Dit zorgt ervoor dat uw spaarplan en de verzekeringspremies die u normaal zelf betaalt, wordt verderbetaald door de verzekeringsmaatschappij.  U bent op die manier zeker van de verderzetting van het plan en in geval van een pensioenplan, bent u zeker van uw eindkapitaal:
    • ofwel bent u niet arbeidsongeschikt en stort u zelf voor uw pensioen.
    • ofwel bent u arbeidsongeschikt en wordt dit overgenomen door de verzekeringsmaatschappij.​​Deze verzekering heet een premievrijstelling bij invaliditeit, een verzekering die in werking treedt bij arbeidsongeschiktheid.