Terug naar product

Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen: waarom is dit interessant?

Ieder van ons kan ziek worden of een ongeval hebben. Voor een zelfstandige heeft dit echter andere financiële gevolgen dan voor een loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering per dag vanwege het ziekenfonds.
 
Deze dagvergoeding is dikwijls onvoldoende om uw dagdagelijkse uitgaven te blijven dragen.  Wie arbeidsongeschikt wordt, ontvangt vanaf de eerste dag een uitkering van 62,08 euro bruto per dag, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 8 dagen duurt.
 
Als zelfstandige moet je dus voornamelijk zelf zorgen voor je bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een verzekering gewaarborgd inkomen kan u indekken tegen het verlies van beroepsinkomsten. Een dergelijke verzekering keert maandelijks een bijkomend vervangingsinkomen uit, bovenop de wettelijke dagvergoedingen. Een verzekering gewaarborgd inkomen zal evenwel in principe pas tussenkomen bij een economische arbeidsongeschiktheid van minstens 25%.

Uitkeringen ziekte en invaliditeit vanaf dag 1:

Met gezinslast

62,08 euro/dag

(19 368,96 euro/jaar) (*)

Alleenstaande

49,68 euro/dag

(15 500,16 euro/jaar) (*)

Samenwonend

38,10 euro/dag

(11 887,20 euro/jaar) (*)

(*) Per jaar = per dag x 26 x 12

Cijfers RIZIV per 01/01/2021