Terug naar product

Een vennootschap sluit een omzetverzekering af om de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van de zaakvoerder af te dekken. Maar moet de vennootschap belastingen betalen op de uitkeringen?

Omzetverzekering: belastingen betalen op uitkeringen?

De uitkeringen die de vennootschap ontvangt in het kader van een omzetverzekering worden gewoon bij de andere inkomsten in de vennootschap geteld. Op het einde van het boekjaar wordt de winst berekend. Op die winst betaalt de vennootschap vennootschapsbelasting.

Dit betekent dus dat de vennootschap belastingen betaalt op deze uitkeringen voor zover er geen kosten tegenover staan. Als de vennootschap bijvoorbeeld € 24.000 aan uitkeringen ontvangt, maar er op het einde van het boekjaar geen winst is, dan hoeft er ook geen vennootschapsbelasting betaald te worden.

Omzetverzekering: premietaks

De vennootschap betaalt een taks van 9,25% op de premies voor de omzetverzekering. De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost.

Offerte voor een omzetverzekering

Maak een afspraak. Onze specialisten stellen voor u een offerte op maat op.